Begrepp
Nätanslutning


En byggnads nätanslutningar är
- avlopp
- vattenledning
- el
- naturgas.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa