Käsitteet
Yksipuolinen tuomio


Asiassa, jossa sovinto on sallittu, on annettava yksipuolinen tuomio, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta tai ei ole antanut häneltä pyydettyä kirjallista vastausta, josta ilmenee hänen kantansa kanteen vastustamiselle.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa