De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Privata sektorn

Den privata sektorn omfattar bolag, också bolag med statlig majoritet eller bolag ägda av kommunen, företag, stiftelser, andelslag eller föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt privatpersoner som fungerar som arbetsgivare. Till den privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I arbetskraftsundersökningen bestäms arbetsgivarsektorn enligt arbetsplatsens eller företagets uppgifter i företagsregistret. Klassificeringen avviker något från den som används i nationalräkenskaperna. Till privata sektorn räknas de personer vars arbetsgivare är ett bolag, också med statlig majoritet, eller ett bolag ägt av kommunen, eller privatperson, företag, stiftelse, andelslag eller förening, samt självständiga företagare och yrkesutövare. Till privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa