Universalkreditkort

Universalkreditkort emitteras i huvudsak av bankernas finansieringsbolag och kan användas i så gott som alla butiker.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Universalkreditkort emitteras i huvudsak av bankernas finansieringsbolag och kan användas i så gott som alla butiker. Denna grupp baserar sig på den indelning som används i Finlands Bankförenings publikation "Bankkort".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 31.12.1987 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Universalkreditkort emitteras i huvudsak av bankernas finansieringsbolag och kan användas i så gott som alla butiker. Denna grupp baserar sig på den indelning som används i Finlands Bankförenings publikation "Bankkort".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa