De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagets namn

I företagsregistret används den juridiska enhetens officiella namn och den fysiska personens firmanamn. Den juridiska enhetens officiella namn innehåller bolagsformens beteckning t.ex. aktiebolag/ab eller kommanditbolag/kb. Namnen på företagen i företagsregistret fås från skatteförvaltningen och de överensstämmer med företagens namn i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa