Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yritysrekisterin tiedustelut

Yritysrekisterin omilla tiedusteluilla kerätään vuosittain kaikkien vähintään 10 henkilöä työllistävien monitoimipaikkaisten yritysten ja suurten yksitoimipaikkaisten yritysten tiedot. Pienistä yrityksistä tiedustellaan toimialoittain ositettuun otantaan sisältyvät yksiköt. Perustetut yritykset sisällytetään yleensä kerran uusien yritysten tiedusteluun melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen.

Omista tiedusteluista saadaan muun muassa henkilöstön ja liikevaihdon jakautuminen toimipaikkoihin, toimiala ja toimipaikan sijaintiosoite. Tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstön määrä estimoidaan palkkatietojen perusteella.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa