De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsregistrets enkäter

Med företagsregistrets egna enkäter samlas årligen in uppgifter om företag med minst 10 anställda och flera arbetsställen och uppgifter om stora företag med ett arbetsställe. När det gäller små företag frågas efter enheter som ingår i det stratifierade urvalet efter näringsgren. Nya företag tas vanligen en gång med i enkäten för nya företag rätt så snart efter att verksamheten inletts.

De egna enkäterna ger bland annat uppgifter om fördelningen av anställda och omsättningen efter arbetsställe, näringsgren och arbetsställets besöksadress. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa