Opetushallinnon koulutusala- ja opintoalanimikkeet 2002

vuoden 2007 tilanteen mukaisena

Opetusministeriön päätöksen
mukainen koodi ja nimike
  ATK-koodi ja nimike
0 Yleissivistävä koulutus   0 Yleissivistävä koulutus
  1 Esiopetus     001 Esiopetus
  2 Perusopetus     002 Perusopetus
  3 Lukiokoulutus     003 Lukiokoulutus
  4 Muu yleissivistävä koulutus     099 Muu yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 Humanistinen ja kasvatusala
  1 Vapaa-aika ja nuorisotyö     101 Vapaa-aika ja nuorisotyö
  2 Kielitieteet     102 Kielitieteet
  3 Historia ja arkeologia     103 Historia ja arkeologia
  4 Filosofia     104 Filosofia
  5 Kasvatustieteet ja psykologia     105 Kasvatustieteet ja psykologia
  6 Opetus- ja kasvatustyö     106 Opetus- ja kasvatustyö
  7 Teologia     107 Teologia
  8 Muu humanistisen ja kasvatus-
alan koulutus
    199 Muu humanistisen ja kasvatus-
alan koulutus
2 Kulttuuriala 2 Kulttuuriala
  1 Käsi- ja taideteollisuus     201 Käsi- ja taideteollisuus
  2 Viestintä ja informaatiotieteet     202 Viestintä ja informaatiotieteet
  3 Kirjallisuus     203 Kirjallisuus
  4 Teatteri ja tanssi     204 Teatteri ja tanssi
  5 Musiikki     205 Musiikki
  6 Kuvataide     206 Kuvataide
  7 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus     207 Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus
  8 Muu kulttuurialan koulutus     299 Muu kulttuurialan koulutus
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
  1 Liiketalous ja kauppa     301 Liiketalous ja kauppa
  2 Kansantalous     302 Kansantalous
  3 Hallinto     303 Hallinto
  4 Tilastotiede     304 Tilastotiede
  5 Sosiaalitieteet     305 Sosiaalitieteet
  6 Politiikkatieteet     306 Politiikkatieteet
  7 Oikeustiede     307 Oikeustiede
  8 Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus     399 Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus
4 Luonnontieteiden ala 4 Luonnontieteiden ala
  1 Matematiikka     401 Matematiikka
  2 Tietojenkäsittely     402 Tietojenkäsittely
  3 Geo-, avaruus- ja tähtitieteet     403 Geo-, avaruus- ja tähtitieteet
  4 Fysiikka     404 Fysiikka
  5 Kemia     405 Kemia
  6 Biologia     406 Biologia
  7 Maantiede     407 Maantiede
  8 Muu luonnontieteiden alan
koulutus
    499 Muu luonnontieteiden alan
koulutus
5 Tekniikan ja liikenteen ala 5 Tekniikan ja liikenteen ala
  1 Arkkitehtuuri ja rakentaminen     501 Arkkitehtuuri ja rakentaminen
  2 Kone-, metalli- ja energia-
tekniikka
    502 Kone-, metalli- ja energia-
tekniikka
  3 Sähkö- ja automaatiotekniikka     503 Sähkö- ja automaatiotekniikka
  4 Tieto- ja tietoliikennetekniikka     504 Tieto- ja tietoliikennetekniikka
  5 Graafinen ja viestintätekniikka     505 Graafinen ja viestintätekniikka
  6 Elintarvikeala ja biotekniikka     506 Elintarvikeala ja biotekniikka
  7 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka     507 Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
  8 Tekstiili- ja vaatetustekniikka     508 Tekstiili- ja vaatetustekniikka
  9 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka     509 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
  10 Tuotantotalous     510 Tuotantotalous
  11 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus     599 Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
  1 Maatilatalous     601 Maatilatalous
  2 Puutarhatalous     602 Puutarhatalous
  3 Kalatalous     603 Kalatalous
  4 Metsätalous     604 Metsätalous
  5 Luonto- ja ympäristöala     605 Luonto- ja ympäristöala
  6 Muu luonnonvara- ja ympäristö-
alan koulutus
    699 Muu luonnonvara- ja ympäristö-
alan koulutus
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  1 Sosiaaliala     701 Sosiaaliala
  2 Terveysala     702 Terveysala
  3 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)     703 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)
  4 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto     704 Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
  5 Kuntoutus ja liikunta     705 Kuntoutus ja liikunta
  6 Tekniset terveyspalvelut     706 Tekniset terveyspalvelut
  7 Farmasia ja muu lääkehuolto     707 Farmasia ja muu lääkehuolto
  8 Lääketiede     708 Lääketiede
  9 Eläinlääketiede     709 Eläinlääketiede
  10 Kauneudenhoitoala     710 Kauneudenhoitoala
  11 Muu sosiaali-, ja terveys- sekä liikunta-alan koulutus     799 Muu sosiaali-, ja terveys- sekä liikunta-alan koulutus
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  1 Matkailuala     801 Matkailuala
  2 Majoitus- ja ravitsemisala     802 Majoitus- ja ravitsemisala
  3 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut     804 Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
  4 Puhdistuspalvelut     805 Puhdistuspalvelut
  5 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus     899 Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus
9 Muu koulutus 9 Muu koulutus
  1 Sotilas- ja rajavartioala     901 Sotilas- ja rajavartioala
  2 Palo- ja pelastusala     902 Palo- ja pelastusala
  3 Poliisiala     903 Poliisiala
  4 Vankeinhoito     904 Vankeinhoito
  5 Muu opetusministeriön hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus     969 Muu opetusministeriön hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus
  6 Muu opetusministeriön hallinnonalalla järjestettävä koulutus     998 Muu opetusministeriön hallinnonalalla järjestettävä koulutus