Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Elinvaihe (Tulot ja elinolot)

11 Yksinäiset henkilöt, ikä alle 25 vuotta
12 Yksinäiset henkilöt, ikä 25 - 34 vuotta
13 Yksinäiset henkilöt, ikä 35 - 44 vuotta
14 Yksinäiset henkilöt, ikä 45 - 54 vuotta
15 Yksinäiset henkilöt, ikä 55 - 64 vuotta
16 Yksinäiset henkilöt, ikä 65 tai enemmän
20 Yksinhuoltajat
31 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä < 25 vuotta
32 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä 25 - 34 vuotta
33 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä 35 - 44 vuotta
34 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä 45 - 54 vuotta
35 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä 55 - 64 vuotta
36 Lapsettomat parit, viitehenkilön ikä > 65 vuotta
40 Parit, kaikki lapset alle 7-vuotiaita
50 Parit, nuorin lapsi alle 7-vuotias, yksi tai useampi vähintään 7-vuotias
60 Parit, nuorin lapsi 7-12 -vuotias
70 Parit, nuorin lapsi 13-17 -vuotias
81 Parit, joiden kaikki lapset yli 18-vuotiaita
82 Parit, joilla sekä alle 18-vuotiaita että yli 18-vuotiaita lapsia
83 Yksinhuoltajat, joilla yli 18-vuotiaita lapsia
84 Yksinhuoltajat, joilla sekä yli 18-vuotiaita että alle 18-vuotiaita lapsia
90 Taloudet, joita ei ole luokiteltu elinvaiheisiin 11-84