G00-G99 VI Hermoston sairaudet

Pääluokat - Kuolemansyyluokitus, ICD10:n 3-merkkitaso
 
G00-G99VI Hermoston sairaudet
G00Muualla luokittamaton bakteriaalinen aivokalvontulehdus
G01Muualla luokitettuihin bakteeritauteihin liittyvä aivokalvontulehdus
G02Muualla luokitettu muihin tartunta- ja loistauteihin liittyvä aivokalvontulehdus
G03Muista tai määrittämättömistä syistä aiheutunut aivokalvontulehdus
G04Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus
G05Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus
G06Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma
G07Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä kallonsisäinen tai selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma
G08Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen laskimotulehdus tai laskimontukkotulehdus
G09Keskushermoston tulehdussairauksien myöhäisvaikutukset
G10Huntingtonin tauti
G11Perinnöllinen ataksia
G12Spinaalinen lihasatrofia ja lähisukuiset oireyhtymät
G13Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät, pääasiallisesti keskushermoston systeemiset surkastumat
G20Parkinsonin tauti
G21Sekundaarinen parkinsonismi
G22Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä parkinsonismi
G23Muut tyvitumakkeiden rappeutumissairaudet
G24Lihasjänteyshäiriö (lihasdystonia)
G25Muut ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt
G26Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät ekstrapyramidaaliset häiriötilat ja liikehäiriöt
G30Alzheimerin tauti
G31Muualla luokittamattomat muut hermoston rappeutumissairaudet
G32Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät hermoston muut rappeutumistilat
G35Pesäkekovettumatauti Multippeli skleroosi (MS-tauti)
G36Muu äkillinen hajapesäkkeinen demyelinaatio
G37Muut keskushermoston demyelinoivat sairaudet
G40Epilepsia
G41Epileptinen sarjakohtaus
G43Migreeni
G44Muut päänsärkyoireyhtymät
G45Ohimenevät aivojen verenkiertohäiriöt ja lähisukuiset oireyhtymät
G46Aivojen verisuonisairauksiin liittyvät aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät
G47Unihäiriöt (elimelliset)
G50Kolmoishermon sairaudet
G51Kasvohermon sairaudet
G52Muiden aivohermojen sairaudet
G53Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät aivohermojen sairaustilat
G54Hermojuurten ja hermopunosten sairaudet
G55Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät hermojuurten ja hermopunosten puristustilat
G56Yläraajan yhden hermon sairaudet
G57Alaraajan yhden hermon sairaudet
G58Muut yhden hermon sairaudet
G59Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät yhden hermon sairaudet
G60Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus
G61Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus
G62Muut monihermosairaudet
G63Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä monihermosairaus
G64Muut ääreishermostosairaudet
G70Myasthenia gravis ja muut hermo-lihasliitosten häiriöt
G71Primaariset lihassairaudet
G72Muut lihassairaudet
G73Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät hermolihasliitosten ja lihasten sairaudet
G80CP-oireyhtymä
G81Toispuolihalvaus
G82Alaraajojen halvaukset ja neliraajahalvaukset
G83Muut halvausoireyhtymät
G90Autonomisen hermoston sairaudet
G91Vesipäisyys
G92Toksinen aivosairaus
G93Muut aivosairaudet
G94Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät muut aivosairaudet
G95Muut selkäydinsairaudet
G96Muut keskushermostosairaudet
G97Muualla luokittamattomat toimenpiteiden jälkeiset hermostoviat
G98Muualla luokittamattomat muut hermostosairaudet
G99Muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvät muut hermostosairaudet