Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

E Jordbruksmarker

Huvudgrupper - Markanvändningsklassificering 2000
 
EJordbruksmarker
E1Jordbruksmark som är i bruk
E11Åkrar
E12Flerårliga vallar och ängar
E13Trädgårdsodlingar
E2Övrig jordbruksmark
E21Jordbruksmark som inte är i bruk
E22Bebyggd jordbruksmark