Paluu


Maankäyttöluokitus 2000

 
A Asuin- ja vapaa-ajan alueet
A1 Asuinalueet
A11 Kerrostaloalueet
A12 Pientaloalueet
A2 Loma- ja matkailualueet
A21 Loma-asuntoalueet
A22 Matkailupalvelujen ja lomailun alueet
A3 Muut vapaa-ajantoimintojen alueet
A31 Huvi- ja viihdepalvelujen alueet
A32 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet
A33 Puistot
A34 Virkistys- ja ulkoilualueet
 
B Liiketoiminnan, hallinnon ja teollisuuden alueet
B1 Liiketoiminnan ja hallinnon alueet
B11 Liike- ja toimistorakennusten alueet
B12 Yleisten rakennusten alueet
B2 Teollisuus- ja varastoalueet
 
C Tukitoimintojen alueet
C1 Liikennealueet
C11 Tieliikennealueet
C12 Rautatie- ja muut raideliikennealueet
C13 Lentoliikenne- ja ilmailualueet
C14 Satama-alueet
C15 Muut liikennealueet
C2 Yhdyskuntateknisen huollon alueet
C21 Ympäristöhuollon alueet
C22 Energiahuollon alueet
C23 Vesihuollon alueet
C24 Muut yhdyskuntateknisen huollon alueet
 
D Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet
D1 Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet
D11 Kallioperäainesten ottoalueet
D12 Maaperäainesten ottoalueet
 
E Maatalouden maat
E1 Käytössä oleva maatalousmaa
E11 Pellot
E12 Monivuotiset nurmet ja niityt
E13 Puutarhaviljelmät
E2 Muu maatalouden maa
E21 Käyttämätön maatalousmaa
E22 Maatalouden rakennettu maa
 
F Metsätalouden maat
F1 Talousmetsät
F11 Metsämaa
F12 Kitumaa
F2 Erityismetsät
 
G Muut maat
G1 Jättömaa
G2 Muu maa
 
H Vesialueet
H1 Sisävesialueet
H2 Merialueet
 
I Erityiskäyttöalueet
I1 Suojelualueet
I2 Erityisalueet

Paluu