Paluu


Rikosnimikkeistö 2014

A Omaisuusrikokset
101 Varkaus 28:1
102 Törkeä varkaus 28:2; 34a
103 Näpistys 28:3
111 Kätkemisrikos, tuottam. kätkemisrikos, kätkemisrikkomus, rahanpesu, tuottam. rahanpesu, rahanpesurikkomus 32:1, 4, 5, 6, 9, 10
112 Törkeä kätkemisrikos, törkeä rahanpesu, salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi 32:2, 7, 8
113 Ammattimainen kätkemisrikos 32:3
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö 28:7, 9
115 Törkeä luvaton käyttö 28:8
116 Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9a, 9c
117 Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 28:9b; 34a
121 Ryöstö 31:1
122 Törkeä ryöstö, törkeän ryöstön valmistelu 31:2, 2a
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3, 4
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 35:1, 3
132 Törkeä vahingonteko 35:2; 34a
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4, 6
134 Törkeä kavallus 28:5
141 Petos, lievä petos 36:1, 3
142 Törkeä petos 36:2
143 Maksuvälinepetos, lievä maksuvälinepetos, maksuvälinepetoksen valmistelu 37:8, 10, 11
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1, 3
152 Törkeä veropetos 29:2
153 Verorikkomus 29:4
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen kirjanpitorikos 30:9, 9a, 10
155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8a,10a
156 Väärennys, lievä väärennys, väärennysaineiston hallussapito 33:1, 3, 4
157 Törkeä väärennys 33:2
158 Velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, velallisen petos, törkeä velallisen petos 39:1-3
159 Velallisen vilpillisyys, velallisrikkomus, velkojansuosinta 39:4, 5, 6
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12a; 29:4a, 4b, 5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3, 6-12
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
201 Tappo 21:1; 34a
202 Murha 21:2; 34a
205 Surma 21:3; 34a
203 Tapon, murhan tai surman yritys 21:1-3; 34a
204 Lapsensurma 21:4
211 Pahoinpitely 21:5
212 Törkeä pahoinpitely 21:6; 34a
206 Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu 21:6a
213 Lievä pahoinpitely 21:7
221 Kuolemantuottamus, törkeä kuolemantuottamus 21:8-9
222 Vammantuottamus, törkeä vammantuottamus 21:10-11
223 Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22; 34a
C Seksuaalirikokset
231 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 20:6-7
232 Raiskaus, törkeä raiskaus, raiskaus (3 mom) 20:1-2
233 Muut seksuaalirikokset 20:4-5, 8-9a
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan
301 Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 16:1-2
302 Haitanteko virkamiehelle 16:3
311 Perätön lausuma tuomioistuimessa 15:1, 3-4
312 Perätön lausuma viranomaismenettelyssä 15:2
313 Väärän henkilötiedon antaminen 16:5
321 Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 15:5-11; 16:4, 4a, 6-17; 17; 34a
E Liikennerikokset
501 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä 23:1, 11
502 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 23:2
331 Rattijuopumus 23:3
332 Törkeä rattijuopumus 23:4
333 Vesi-, ilma- tai junaliikennejuopumus 23:5-7
334 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 23:8
503 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 23:9
504 Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 23:10
F Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
341 Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen 24; 34a
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö 34:1-3; 34a
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän tuhotyön yritys 34:1-3; 34a
323 Lukujen 41 ja 44 sekä eräät 34a -luvun rikokset
365 Sotilasrikokset 45
355 Työrikokset 47
357 Ympäristörikokset 48; 34a
359 Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen 49
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset 40
451 Huumausainerikos 50:1
452 Törkeä huumausainerikos 50:2
458 Huumausaineen käyttörikos 50:2a
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3
457 Huumausainerikoksen edistäminen, törkeä huumausainerikoksen edistäminen 50:4, 4a
407 Alkoholirikos 50a:1
408 Törkeä alkoholirikos 50a:2
409 Lievä alkoholirikos 50a:3
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 11-14; 18; 23:11a; 25; 34:4-11; 34a; 38; 48a; 51
H Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
406 Alkoholirikkomus (AlkoholiL)
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus, ajokorttirikkomus, luvaton kuljettajaopetustoiminnan harjoittaminen TLL 103§, 105a§, ANL 96§, Ajokorttilaki 9:93-94§
600 Järjestysrikkomus (Järjestyslaki 16:1-11)
601 Kokoontumisrikkomus, järjestyksenvalvontarikkomus
602 Työturvallisuusrikkomus
609 Poissaolo oikeudesta ROL 8:4§; 8:5§1; 8:8§2; OK 17:36§1
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia vastaan
I Muut asiat
701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely TLL 80a§
702 Syyllisyyskysymyksen tuomioistuinkäsittely ROL 1:10§
703 Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen täytäntöönpanoa varten 7:7 (697/1991)
704 Yhdyskuntapalvelun muunto
705 Liiketoimintakieltoasia
706 Lähestymiskieltoasia
710 Sakonmuuntoasia
711 Pakkokeinoasia
712 Vangin muutoksenhakuasia
713 Valitus prosessiratkaisusta OK 16:3
709 Muut asiat

Paluu