Tieteenala 2010

1 LUONNONTIETEET
111 Matematiikka
112 Tilastotiede
113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
114 Fysiikka
115 Avaruustieteet ja tähtitiede
116 Kemia
117 Maantiede ja ympäristötieteet
1171 Geotieteet
1172 Ympäristötiede
118 Biotieteet
1181 Ekologia, evoluutiobiologia
1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
119 Muut luonnontieteet
2 TEKNIIKKA
211 Arkkitehtuuri
212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
214 Kone- ja valmistustekniikka
215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
216 Materiaalitekniikka
217 Lääketieteen tekniikka
218 Ympäristötekniikka
219 Ympäristön bioteknologia
220 Teollinen bioteknologia
221 Nanoteknologia
222 Muu tekniikka
3 LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET
311 Peruslääketieteet
3111 Biolääketieteet
3112 Neurotieteet
312 Kliiniset lääketieteet
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
3122 Syöpätaudit
3123 Naisten- ja lastentaudit
3124 Neurologia ja psykiatria
3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit
3126 Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
313 Hammaslääketieteet
314 Terveystieteet
3141 Terveystiede
3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
315 Liikuntatiede
316 Hoitotiede
317 Farmasia
318 Lääketieteen bioteknologia
319 Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet
4 MAATALOUS- JA METSÄTIETEET
411 Maataloustiede ja metsätiede
4111 Maataloustiede
4112 Metsätiede
412 Kotieläintiede, maitotaloustiede
413 Eläinlääketiede
414 Maatalouden bioteknologia
415 Muut maataloustieteet
5 YHTEISKUNTATIETEET
511 Kansantaloustiede
512 Liiketaloustiede
513 Oikeustiede
514 Sosiaalitieteet
5141 Sosiologia
5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
515 Psykologia
516 Kasvatustieteet
517 Valtio-oppi, hallintotiede
518 Media- ja viestintätieteet
519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
520 Muut yhteiskuntatieteet
6 HUMANISTISET TIETEET
611 Filosofia
612 Kielitieteet, kirjallisuus
6121 Kielitieteet
6122 Kirjallisuuden tutkimus
613 Taiteiden tutkimus
6131 Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet
6132 Kuvataide ja muotoilu
614 Teologia
615 Historia ja arkeologia
616 Muut humanistiset tieteet
9 MUUT TIETEET
999 Muut