Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Tulonjakotilaston ja kulutustutkimuksen toimialaluokitus 2002

Pääluokista tarkemmille tasoille:

01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto
11 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut
12 Uraani- ja toriummalmien louhinta
13 Metallimalmien louhinta
14 Muu mineraalien kaivu
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus
16 Tupakkatuotteiden valmistus
17 Tekstiilien valmistus
18 Vaatteiden valmistus ja turkisten muokkaus
19 Nahkatuotteiden, laukkujen ja jalkineiden valmistus
20 Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
23 Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus
24 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
27 Metallien jalostus
28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet
29 Koneiden ja laitteiden valmistus
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus
31 Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden, hammasproteesien ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus
34 Autojen ja perävaunujen valmistus
35 Muu kulkuneuvojen valmistus
36 Huonekalujen valmistus; muu valmistus
37 Kierrätys
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
41 Veden puhdistus ja jakelu
45 Rakentaminen
50 Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
52 Vähittäiskauppa ja kotitalousesineiden korjaus
55 Hotellit ja muu majoitustoiminta sekä ravintolat, kahvila-ravintolat ja ruokakioskit
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
61 Vesiliikenne
62 Ilmaliikenne
63 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot
64 Posti- ja teleliikenne
65 Rahoituksen välitys
66 Vakuutustoiminta pl. pakollinen sosiaalivakuutus
67 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta
70 Kiinteistöalan palvelut
71 Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus
72 Tietojenkäsittelypalvelu
73 Tutkimus ja kehittäminen
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
75 Julkishallinto
80 Koulutus
851 Terveydenhuoltopalvelut
852 Eläinlääkintäpalvelut
853 Sosiaalipalvelut
90 Ympäristöhuolto
91 Elinkeinoelämän järjestöt, työnantaja- ja ammattialan järjestöt
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
93 Muut palvelut
95 Työnantajakotitaloudet
98 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
99 Toimiala tuntematon