Ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitus 2014

Pääluokista tarkemmille tasoille:

01 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
02 Jätevesihuolto
03 Jätehuolto
04 Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojelu ja parantaminen
05 Melun ja tärinän torjunta
06 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelu
07 Säteilyltä suojaaminen
08 Ympäristöä koskeva tutkimus- ja kehittämistoiminta
09 Muu ympäristönsuojelu
10 Vesihuolto
11 Metsävarojen hallinta
12 Luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön hallinta
13 Energiavarojen hallinta
14 Mineraalivarojen hallinta
15 Luonnonvarojen hallintaan liittyvät tutkimus- ja kehittämistoiminnot
16 Muu luonnonvarojen hallinta