SVT-neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta toimii tilastoja tuottavien viranomaisten yhteisenä foorumina valtion tilastotoimen kehittämislinjausten ja Euroopan tilastojärjestelmän kansallisen tason koordinoinnin tavoitteiden edistämisessä. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2018 - 31.12.2019.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • asiakastarpeita vastaavan, yhtenäisen, laadukkaan ja luotettavan viralli­sen tilaston tuotannon kehittäminen
 • kansallisen tilastotoimen koordinoinnin ja yhteistyön edistäminen Euroopan tilastojärjestelmän tavoitteiden mukaisesti sekä tietojen ja osaamisen vaihto
 • virallisen tilaston näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen kotimaassa ja kansainvälisesti
 • Suomen virallisen tilastotoimen kehittämislinjausten laatiminen ja täytäntöönpanon seuraaminen
 • kansallisen ja EU-tilastolain muutosten seuranta ja tilastotoimen yhteistyön sopeuttaminen muutosten mukaisesti.

Neuvottelukunta järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia tilastotoimen ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta voi myös perustaa jaostoja tehtä­vien­sä sujuvaksi hoitamiseksi.

Asiakirjoja

Puheenjohtaja

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus

Jäsenet

 • tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, Eläketurvakeskus
 • tilastosuunnittelija Katariina Käkönen Eläketurvakeskus
 • yhteyspäällikkö Minna Rantamäki, Ilmatieteen laitos
 • tilastopäällikkö Vesa Ylönen, Kansaneläkelaitos
 • erityisasiantuntija Mika Idman, Liikenne- ja viestintävirasto
 • erityisasiantuntija Antti Halmetoja, Liikenne- ja viestintävirasto
 • kehittämispäällikkö Tarja Kortesmaa, Luonnonvarakeskus
 • ylitarkastaja Rafael Bärlund, Maahanmuuttovirasto
 • rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, Maanmittauslaitos
 • ylitarkastaja Ilppo A.Alatalo, Rikosseuraamuslaitos
 • erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, Rikosseuraamuslaitos
 • palvelupäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus
 • erikoistutkija Anna Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • tulliylitarkastaja Christina Telasuo, Tulli
 • neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • asiantuntija Johanna Lehtimäki, Työterveyslaitos
 • apulaisylilääkäri Kirsi Koskela, Työterveyslaitos
 • kehittämispäällikkö Ari Tyrkkö, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus
 • tietopalvelupäällikkö Riitta Kaisio, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus