Suomen virallisen tilaston historiaa

 "Virallisen tilaston varsinainen taito on oikeiden kysymysten asettaminen ja oikeiden vastausten hankkiminen sekä pysyminen aina niin puolueettomana, että tilasto totuuden valolla voi opastaa jokaista, joka osaa ja haluaa käyttää silmiään."

Ruotsin tilastollisen päätoimiston päällikkö Fr. Th. Berg vuonna 1862 lausunnossaan suomalaisen tilastoviraston perustamisesta
1865    Perustettiin Suomen tilastovirasto
1866    Ilmestyi Suomen virallisen tilaston ensimmäinen julkaisu "Yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan - Öfversigt af Finlands sjöfart och handel åren 1856-1865 : 1-2".
1879    Suomen ensimmäinen tilastollinen vuosikirja ilmestyy
1885    Viralliseen tilastoon kuului kahdeksan sarjaa:
* Merenkulku- ja ulkomaankauppatilasto
* Katsaukset taloudelliseen tilaan
* Maataloustilasto
* Tulotilasto
* Sääolotilasto
* Väestötilasto
* Säästöpankkitilasto
* Aistiviallistilasto
1988    Virallisen tilaston julkaisusarjat järjestettiin uudelleen 24 aihealueeseen, joissa julkaistiin 108 julkaisusarjaa.
2000    Yhä useamman tilaston tiedot julkaistiin sähköisesti ja painotuotteiden lukumäärä alkoi laskea. Painopiste alkoi siirtyä maksuttomaan verkkojulkaisemiseen.
2004    Viralliselle tilastolle hyväksyttiin laatukriteerit, jotka ohjaavat toimintaa tilastotuotantoprosessin kaikissa vaiheissa.
2005    Vahvistettiin SVT-järjestelmän 26-luokkainen aihealuejako.
2006    Laatukriteerit tehtiin yhteensopiviksi Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.
2008    Suomen virallisen tilaston portaali avattiin.