Alkoholkonsumtion

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ajkul/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över alkoholkonsumtion redovisar både den registrerade och oregistrerade konsumtionen. Den registrerade alkoholkonsumtionen fås från Alkobutikernas försäljningsuppgifter och från grossisternas uppgifter om leveranser till restauranger med serveringstillstånd och till livsmedelsbutiker som säljer alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen inbegriper resandeinförsel av alkohol, smugglad alkohol, laglig och olaglig hemtillverkning, T-sprit och andra surrogat samt alkohol som finländarna konsumerat utanför Finlands gränser. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen beräknas på basis av uppgifter från myndighetskällor och intervjuundersökningar.

Nyckelord

alkohol, konsumtion, alkoholkonsumtion, rusmedel

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ajkul/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021