Yrkeshögskoleutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/akop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över yrkeshögskoleutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildning som leder till examen. Den grundar sig på uppgifter som har insamlats från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Uppgifterna om studerandena beskriver situationen den 20 september. Med nya studerande avses studerande som för första gången gjort när- eller frånvaroanmälan beträffande den aktuella examen vid yrkeshögskolan. Examensuppgifterna gäller hela kalenderåret. De personuppgifter som ligger till grund för statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen, medan statistiken i regel är offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar årliga uppgifter om studerande och examina inom yrkeshögskoleutbildningen

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar samt internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalter samt olika regionala och demografiska klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Fr.o.m. statistikåret 2014 utarbetas uppgifter om examina vid högskolor och fr.o.m. statistikåret 2015 uppgifter om studerande vid yrkeshögskolor på basis av individbaserade uppgifter som levereras till högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Före det har individbaserade uppgifter om studerande och examina samlats in direkt från läroanstalterna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna om studerande och examina blir färdiga i april året efter statistikåret.

Tidsserie

De årliga uppgifterna om studerande har samlats in sedan år 1991. Mer detaljerade uppgifter om studerande finns att tillgå sedan år 1999 och examensuppgifter sedan år 1994.

Nyckelord

examina, högskolor, studerande, utbildning, yrkeshögskolor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/akop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.03.2021