Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kotitalouksien aluetilit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/akoti/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Kotitalouksien aluetilit ovat osa aluetilinpitoa. Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.

Tietosisältö

Kotitalouksien aluetilit kuvaavat Suomen kotitalouksien tuloja ja tulojen uudelleenjakoa alueittain kotitalouden sijaintipaikan mukaan. Kotitalouksien aluetilien laadinnassa on noudatettu Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) ohjeistusta. Käytössä on samat käsitteet ja määritelmät kuin kansantalouden tilinpidon kotitalouksien sektoritilillä. Kansantalouden tilinpidosta kotitalouksien aluetilit poikkeavat siten, että omaisuuden luovutusvoitot ja tulot työsuhdeoptioista on otettu mukaan kotitalouksien aluetileille. Tiedot on saatavissa tarvittaessa myös täsmälleen kansantalouden tilinpidon mukaisina ilman luovutusvoittoja ja tuloja työsuhdeoptioista.

Käytetyt luokitukset

Alueet: NUTS 1 (Manner-Suomi ja Ahvenanmaa), NUTS 2 (suuralueet), NUTS 3 (maakunnat) ja NUTS 4 (seutukunnat). Kotitalouden sektori vastaa kansantalouden tilinpidon mukaista luokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kansantalouden tilinpidosta saadaan koko maan tasot. Alueellisten tietojen laskennassa käytetään monia perustilastoja ja rekisteriaineistoja. Näitä ovat mm.

  • henkilöveroaineisto,
  • asuntokantatiedot,
  • kulutustutkimus,
  • ajoneuvorekisteri sekä
  • kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastovuosi + 17 kuukautta.

Aikasarja

Vuodesta 1995 lähtien.

Asiasanat

aluetilinpito, kansantalouden tilinpito, kotitaloudet, tulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/akoti/yht.html


Päivitetty 08.12.2011