Alueellinen luottokanta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/alkan/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2009.

Kuvaus

Tilastosta ilmenee yleisöluottojen jakaantuminen luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain ja maakunnittain sekä asuntoluottojen jakaantuminen maakunnittain.

Tietosisältö

Alueelliseen luottokantaan luetaan vaateista antolainaus ja valtion varoista välitetyt lainat. Alueellinen luottokanta sisältää kotimaisen luotonannon yleisölle pois luettuna joukkovelkakirjalainat. Aluejako kohdennetaan luotonsaajiin maakunnittain. Alueellista luottokantaa tarkastellaan luotonantajasektoreittain, luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan maakunnittain.

Yksikkökohtaiset perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus, toimialaluokitus, käyttötarkoitusluokitus, vaadeluokitus, alueluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot alueelliseen luottokantatilastoon kerätään vuosittain pankeilta, muilta rahoitusta välittäviltä rahalaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä, muilta rahoituslaitoksilta, valtiolta ja sosiaaliturvarahastoilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 5,5 kuukautta tilastoajankohdasta.

Aikasarja

Halutusta tarkkuudesta riippuen aikasarjatietoa on saatavissa luottokannasta vuodesta 1979 alkaen. Alueluokitus muuttui vuonna 1998 maakuntakuntaluokitukseksi; ennen sitä alueluokituksena käytettiin lääniluokitusta.

Asiasanat

luotot, lainat, luotonanto, asuntolainat, kulutusluotot, rahoituslaitokset, pankit, luottolaitokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/alkan/yht.html


Päivitetty 08.07.2014