Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aly/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset mutta eivät kuntien liikelaitokset.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja yrityskannasta sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrästä toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on vuosineljännes.

Käytetyt luokitukset

Yrityksen aluetieto on määritelty noudattaen uusinta aluejakoa. (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot, Tilastokeskus, Käsikirjoja 28, Helsinki). Alue määräytyy yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vuonna 2002 vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 2002, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2002).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston perustiedot saadaan Verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta tai Verohallinnolta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain, vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuositiedot viisi kuukautta ja vuositiedot noin kymmenen kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä.

Aikasarja

Alkaen vuodesta 2001. Osa tilaston tiedoista saatavissa myös vuodesta 1995 lähtien.

Asiasanat

yritykset, toimialat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aly/yht.html


Päivitetty 27.05.2019