Bostadsbidrag för pensionstagare

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/atukie/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Boende
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken om bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.

Nyckelord

socialskydd, bostadsbidrag, boende, pensionärer

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/atukie/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021