Underhållsstödet

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/eltu/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för ett barn när barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är underhållsskyldig. FPA sköter också om indrivningen av obetalda underhållsbidrag. Statistiken över underhållsstödet ger en helhetsbild av det underhållsstöd som FPA betalar. Där presenteras statistik över mottagarna och de barn som omfattas av underhållsstödet samt över de underhållsstöd som betalats ut och de underhållsbidrag som drivits in.

Nyckelord

social trygghet, underhållsstöd, barn, barnfamiljer, indrivning av underhållsbidrag

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/eltu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.06.2021