Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Eduskuntavaalit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/evaa/
Aihealue: Vaalit
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Tilastokeskus tuottaa eduskuntavaaleista viralliset tilastot. Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, Stat-Fin - palvelussa sekä Eduskuntavaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toi-nen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Tarkemmalla tasolla olevia tietoja vaaleista löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilla eduskuntavaalien (tilastot aihealueittain) oman tilastosivun (1995 lähtien) lisäksi StatFin-tilastopalvelusta vuodesta 1983 alkaen.

Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu neljästä vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto, puoluetiedosto, ehdokastiedosto ja ehdokasrekisteri.

Tietosisältö

Keskeisintä sisältöä ovat: puolueiden saamat äänimäärät ja osuudet kunnittain eroteltuna ennakkoäänestyksessä saatuihin ja varsinaisena vaalipäivänä saatuihin ääniin, naisehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet puolueittain ja vaalipiireittäin, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan kunnittain sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä, ehdokkaiden ja valittujen kansanedustajain lukumäärät puolueittain sukupuolen mukaan sekä kaikkien ehdokkaiden äänimäärät ja vertausluvut vaalipiireittäin. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu neljästä vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto, puoluetiedosto, ehdokastiedosto ja ehdokasrekisteri. Vuodesta 2003 lähtien tiedot löytyvät myös äänestysalueittain Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta.

Käytetyt luokitukset

Vaalipiiri, kuntaryhmä, kunta, äänestysalue, puolue (yhdistysrekisteriin merkityt), ehdokkaiden ja valittujen ikä, asuinmaa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston em. yhtiöltä. Tiedot siirretään vaalitietojärjestelmästä sähköisenä tiedonsiirtona ennakkotilaston tuottamista varten. Vaalitulosten vahvistamisen jälkeen Tilastokeskukselle toimitetaan vahvistetut tulokset, joista laaditaan vaalien lopulliset tulokset. Tietoja ennakkoäänestämisestä kerätään vielä lomakkeilla muutamasta kymmenestä kunnasta, jotka eivät käytä Oikeusministeriön äänioikeusrekisteriä.

Päivitystiheys

Kulloinkin toimitettavien eduskuntavaalien vaalivuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, StatFin - palvelussa sekä Eduskuntavaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1907 alkaen.

Asiasanat

eduskuntavaalit, ehdokkaat, kansanedustajat, puolueet, vaalit, äänestysaktiivisuus, äänestäminen, äänioikeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/evaa/yht.html


Päivitetty 26.11.2014