Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jsys/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2014.

Kuvaus

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kuvaavat sitä rahamäärää, jonka valtio ja kunnat käyttävät vuosittain ympäristönsuojeluun. Valtion ympäristönsuojelumenot sisältävät ympäristönsuojelun hallintomenot, ympäristön- ja luonnonsuojelun menot sekä eräitä alueiden käytöstä aiheutuvia ympäristönsuojelumenoja. Kuntien ympäristönsuojelumenoista suurimman osan muodostavat jätevesihuollon, jätehuollon ja ilmansuojelun menot.

Tietosisältö

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien ympäristönsuojelun käyttömenot ja ympäristönsuojeluinvestoinnit taloustoimen ja ympäristölohkon (jätehuolto, jätevesihuolto, jne.) mukaan luokiteltuina. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Eurostatin ympäristötalouden tilastojärjestelmän SERIEE:n ympäristönsuojelumenotili EPEA, Eurostatin ja OECD:n ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja -tekniikoiden tilastoluokitus CEPA.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Valtion tilinpäätösaineisto, kuntien toiminta- ja taloustilasto sekä erillisselvitykset. Ei suoraa tiedonkeruuta.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lokakuu

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1994 lähtien

Asiasanat

ilmansuojelu, investoinnit, julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, jätehuolto, menot, ympäristönsuojelu, ympäristönsuojeluinvestoinnit, ympäristönsuojelumenot, ympäristötalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jsys/yht.html


Päivitetty 07.07.2015