Kotieläintuotannon rakenne

Tuottaja: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/keltra/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Kotieläintuotannon rakennetilasto sisältää tietoja kotieläinten ja kotieläintilojen määrästä karjakokoluokittain. Tilaston tiedot saadaan maatilarekisteristä, joka sisältää tiedot nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan ja hevosten lukumäärästä sekä kotieläintilojen alueellisesta sijoittumisesta.

Asiasanat

maatalous, maatilat, kotieläimet, kotieläintilat, karjakoko, nautaeläimet, sika, lammas, vuohi, siipikarja, kana, hevonen

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/keltra/yht.html


Päivitetty 03.03.2010