Husdjursproduktionens struktur

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/keltra/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över husdjursproduktionens struktur innehåller information om husdjurens och gårdarnas antal enligt besättningsstorlek. Uppgifterna i statistiken fås från lantbruksregistret, som innehåller uppgifter om antalet nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och hästar samt om husdjursgårdarnas geografiska placering.

Nyckelord

lantbruk, gårdar, husdjur, husdjursgårdar, besättningsstorlek, nötkreatur, svin, får, get, fjäderfä, häst

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/keltra/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.03.2010