Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kivihiilen kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kivih/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa kivihiilen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa Suomessa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää kivihiilen käyttötiedot kuukausittain. Tilaston ulkopuolelle jää metallurgisen kivihiilen käyttö.

Käytetyt luokitukset

Luokituksena käytetään Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta, jossa kivihiili on nimike 121.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään kivihiilen suurilta käyttäjiltä sähköpostikyselyllä. Kyselyn peittävyys on yli 95 % kivihiilen kokonaiskäytöstä. Pienten käyttäjien tiedot arvioidaan aiempien vuosien kulutuksen perusteella.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Edellistä vuosineljännestä koskevat tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa: huhtikuussa, elokuussa, lokakuussa ja tammikuussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja vuodesta 2005 lähtien. Tätä vanhemmat tiedot ovat perustuneet Hiilenkäyttövaliokunnan laatimiin tilastoihin ja tietoja on julkaistu Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksen tilastoliitteessä sekä vuositietoja Tilastokeskuksen Energiatilastossa.

Asiasanat

energia, energiankulutus, kivihiili, polttoaineet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kivih/yht.html


Päivitetty 08.06.2018