Totala pensionsutgifterna

Producent: Pensionsskyddscentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kokem/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.

Nyckelord

socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, folkpensioner, pensionsutgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kokem/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.08.2021