Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuntatalous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kta/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.

Tietosisältö

Kuntataloustilasto kuvaa Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden konsernien tilinpäätöstietoja. Lisäksi tilasto kuvaa kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksiin pohjautuvia tarkempia käyttötalous- ja investointitietoja. Kuntatalous -tilasto on uudistettu versio kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta-tilastosta.

Käytetyt luokitukset

Tilastossa käytetään luokituksina Tilastokeskuksen Kuntatalous-tilaston luokituksia tilinpäätöslaskelmat ja muut taloustiedot.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kootaan kaikista kunnista ja kuntayhtymistä www-lomakkeella. Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien tiedot kerää Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien edellisen vuoden tilinpäätöksistä (kunnan/kuntayhtymän sekä niiden liikelaitosten ja konsernien tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja taseet) ovat saatavilla kesäkuun alkupuolella. Käyttötalouden ja investointien tehtävittäisiä erittelyjä kuvaavat tiedot sekä lopulliset tilinpäätöstiedot julkaistaan syyskuun puolenvälin jälkeen.

Aikasarja

Erilaisten muutosten (kirjanpito-, valtionosuusjärjestelmän muutokset, tilastointimuutokset) vuoksi yhtenäistä aikasarjaa ei ole. Kuntien taloustilaston vuosittaisia tietoja on saatavissa sähköisessä muodossa vuosilta 1975-1992, 1993-1996 ja vuodesta 1997 eteenpäin. Kuntayhtymien taloustilaston vuosittaisia tietoja on saatavissa vuosilta 1993-1996 ja vuodesta 1997 eteenpäin. Tietoja vuodesta 2014 taaksepäin on julkaistu Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa.

Asiasanat

julkinen sektori, kuntatalous, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, menot, investoinnit, käyttötalous, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tulot, verotulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kta/yht.html


Päivitetty 02.11.2022