Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ktn/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi, exklusive de kommunala affärsverken, i hela landet enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsuppföljningen av nationalräkenskaperna, som utgångsdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU och som utgångsdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU.

Uppgiftsinnehåll

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi omfattar uppgifter om kommunens resultaträknings- och investeringsdelar samt kommunernas skulder och vissa fordringar kvartalsvis. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

I statistiken används som klassificering för ekonomitransaktionerna klassificeringen av den kommunala ekonomins inkomster och utgifter (Klassificeringen för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet och Mall för kontoplan för kommuner och samkommuner, Finlands Kommunförbund).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Baserad på urval. Uppgifterna samlas in från urvalskommunerna med en webblankett.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Drygt två månader efter utgången av varje kvartal.

Tidsserie

Uppgifter har samlats in fr.o.m. år 2001.

Nyckelord

inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentliga sektorn, skatteinkomster, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ktn/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.12.2015