Lihantuotanto

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/litu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Hinnat ja kustannukset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teuraseläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä, ruhojen keskipainoista sekä tuottajahinnoista. Tilaston tiedot perustuvat kuukausittain teurastamoilta kerättäviin tietoihin ja nautarekisteriin. Vuositason tiedot perustuvat lisäksi viljelijöiltä kerättäviin tietoihin sekä maatiloilla tapahtuneiden teurastusten osalta arvioon.

Asiasanat

teurastamot, teurastus, lihantuotanto, naudanliha, sianliha, lampaanliha, siipikarjanliha, broilerinliha, kalkkunanliha, tuottajahinnat, maatilat, maatalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/litu/yht.html


Päivitetty 20.01.2015