Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Luottokanta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/lkan/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2016.

Kuvaus

Tilastosta ilmenee luottokannan ja uusien nostettujen antolainojen jakaantuminen luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, rahoitusvaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan. Tilastokeskus kerää myös tietoja pienlainayritysten toiminnasta osana luottokantatilastoa.

Tietosisältö

Luottokanta koostuu euromääräisestä ja muun valuutan määräisestä luottokannasta. Luottokantaan luetaan vaateista antolainaus, joukkovelkakirjat ja rahamarkkinapaperit. Antolainauksen osalta tilasto sisältää myös uudet nostetut luotot. Tietoja tarkastellaan luotonantajasektoreittain, luotonsaajasektoreittain, luotonsaajatoimialoittain, vaateittain sekä luoton käyttötarkoituksen mukaan.

Pienlainayrityksiltä kerätään tiedot neljänneksen aikaisista uusista luotoista, niihin kohdistuvista kuluista, uusien luottojen keskimääräisestä maturiteetista, neljänneksen lopun luottokannasta ja neljänneksen aikaisesta asiakaslukumäärästä. Uudet luotot sekä kantatiedot sisältyvät pienalainayritysten osalta myös varsinaisen luottokantatilaston lukuihin.

Yksikkökohtaiset perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus, toimialaluokitus, käyttötarkoitusluokitus, vaadeluokitus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen Pankin rahalaitostilaston ja Tilastokeskuksen luottokantatilaston käsitteet ja määritelmät ovat yhtenäisiä. Tarkempia tietoja Suomen Pankin tiedonkeruusta löytyy osoitteesta: http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/index.htm.

Tilastokeskus kerää kaikkien neljännesten osalta luottokantatiedot muilta tiedonantajasektoreilta kuin rahalaitoksilta, joita ovat vakuutusyhtiöt, muut rahoituslaitokset, valtio ja muut sosiaaliturvarahastot kuin eläkesäätiöt. Eläkesäätiöiden luottokantatiedot kerätään kerran vuodessa neljännen neljänneksen lopun tilanteesta. Eläkesäätiöiden luottokantatiedot vyörytetään tuleville neljänneksille eli tiedot ovat jokaisen vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta mukana edellisen vuoden lopun tietoina.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tietojen valmistumisaika on noin 2,5 kuukautta tilastointiajankohdasta.

Aikasarja

Tietoja luottokannasta on saatavissa vuodesta 1948 alkaen. Käsitteet ja määritelmät, tarkkuustaso sekä frekvenssi vaihtelevat eri aikoina.

Asiasanat

asuntolainat, kulutusluotot, lainat, luotonanto, luotot, luottolaitokset, pankit, pikalainat, rahoituslaitokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/lkan/yht.html


Päivitetty 10.05.2016