Läkemedel och ersättningsrättigheter

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lkoik/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över sjukdomsförekomsten i Finland.

Nyckelord

socialskydd, sjukförsäkring, läkemedelsersättningar, läkemedel, mediciner, sjukdomar, sjuklighet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lkoik/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021