Skogsskydd

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/metsu/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Miljö och naturresurser
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikhelheten avseende skogsskydd innehåller uppgifter om lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar som stöder skydd av naturvärden i Finland enligt landskap, mark- och skyddsklassificering samt områdestyp.

Nyckelord

naturskydd, naturskyddsområden, skogsskydd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/metsu/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.07.2020