Skogsindustrins utrikeshandel

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mteouk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Handel
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Den månatliga statistiken beskriver utrikeshandeln av virke och skogsindustriprodukter mellan Finland och andra länder. Statistiken baserar sig på skogssektorns varuklassificeringar och måttenheter. I statistiken publiceras förhandsinformation om utrikeshandelns mängder, värden och enhetsvärden. Naturresursinstitutet sammanställer statistiken utgående från Tullstyrelsens material.

Nyckelord

utrikeshandel, export, import, skogsindustrin, virke, råvirke, skogsindustriprodukter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mteouk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021