Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/mthi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: KansantalousMaa-, metsä- ja kalatalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.

Tietosisältö

Hintaindeksejä maataloustuotteista.

Käytetyt luokitukset

Indeksin rakenne perustuu Eurostatin esitykseen. Indeksin kuusinumeroinen luokitus noudattaa pääpiirteissään maatalouden tilinpidon luokitusta (Economic Accounts for Agriculture EAA, jolla on yhteys kulloinkin voimassa olevaan toimialaluokitukseen NACE ja sen suomalaiseen versioon TOL). Pääluokitus jakautuu kahteen pääluokkaan: kasvituotokseen ja eläintuotokseen.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Pääosa hintatiedoista poimitaan Luonnonvarakeskuksen tuottajahintatilastoista, oma hintatietojen keruu organisaatioilta, yrityksiltä ja kaupoilta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Indeksi julkaistaan 45 päivää tilastoneljänneksen päättymisen jälkeen. Mikäli 15. päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, julkaistaan indeksi seuraavana arkipäivänä. Koko vuotta koskeva indeksiennuste julkaistaan marraskuun puolivälissä. Tilasto on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa.

Aikasarja

Indeksisarjoja vuodesta 1932 lähtien. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100–indeksi.

Asiasanat

hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mthi/yht.html

Lisätietoja

Tietoja julkaistaan myös Eurostatin julkaisuissa ja tietokannoissa.


Päivitetty 17.05.2022