Avverkningsvolymen av marknadsvirke

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pmhak/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Handel
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om omfattningen av det avverkade trädbeståndet enligt trävaruslag och ägargrupp för övrigt. Till månadsstatistiken insamlas även uppgifter om arbetskraften och antalet maskiner. Månadsstatistiken genererar förhandsuppgifter om avverkningarna under kalenderåret innan den slutliga statistiken färdigställs. Det finns ingen områdesindelning i statistiken, utan uppgifterna gäller hela landet. Avverkningsuppgifter samlas in i ett urval. Urvalsstorleken är under 30 virkeköpare.

Årsstatistiken sammanställs områdesvis, och som områdesenhet används ett landskap. Avverkningsuppgifter samlas in i ett urval som alltid innefattar alla de största köparna. Urvalet i årsstatistiken omfattar totalt cirka 120–130 virkesköpare.

Nyckelord

energived, avverkningar, massaved, skogsmaskiner, skogsbruk, skogsavverkning, virkessortimenten, slana, industrivirke, sågtimmer, stubbar, toppmassa, brännved, virke, råvirke

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pmhak/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021