Statistik över grundläggande utkomststöd

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ptt/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Socialskydd
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret. De regionala indelningarna är Fasta Finland, landskap och kommuner.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ptt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.06.2021