Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/shlaitasup/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut -tilasto perustuu sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Vanhainkodeilta, kehitysvammalaitoksilta, päihdehuollon laitoksilta sekä ikääntyneiden ja vammaisten ympärivuorokautisista asumispalveluista kerätään asiakaskohtaiset tiedot kaikista vuoden aikana päättyneistä hoitojaksoista sekä vuoden lopussa hoidossa olleista asiakkaista. Muista asumispalveluista päihdehuoltoa lukuun ottamatta kerätään tiedot vain vuoden lopussa hoidossa olleista asiakkaista. Nykyisen kaltainen tiedonkeruu alkoi sosiaalihuollossa vuonna 1995. Aineistossa on tietoja palveluntuottajista sekä asiakkaista ja heidän saamistaan palveluista. Kerättäviä tietoja ovat mm. asiakkaan tunnistetiedot, ikä, sukupuoli, kotikunta, hoidossa oloaika sekä tiedot siitä, mistä asiakas on tullut ja mihin hän on lähtenyt. Tiedot ilmoittaa palvelun tuottaja.

Asiasanat

asumispalvelut, laitoshoito, sosiaalipalvelut, kehitysvammahuolto, palveluasuminen, päihdehuolto, vammaiset, vanhainkodit, vanhukset, vanhustenhuolto, ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat, hoitoilmoitusrekisteri, kehitysvammaiset, sosiaalihuolto

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/shlaitasup/yht.html


Päivitetty 01.09.2021