Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Producent: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/shlaitasup/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över institutionsvård och boendeservice inom socialvården bygger på uppgifter från socialvårdens vårdanmälningsregister. Från ålderdomshem, institutioner för personer med utvecklingsstörning, institutioner för missbrukarvård samt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och för funktionshindrade samlas klientspecifika uppgifter in om alla vårdperioder som avslutats under året och om klienter som fått vård i slutet av året. I fråga om övrig boendeservice, med undantag av missbrukarvårdens, samlar man endast in uppgifter om klienter som fått vård i slutet av året. En datainsamling som motsvarar den nuvarande påbörjades i socialvården 1995. Materialet innehåller uppgifter om serviceproducenter samt om klienter och den service de fått. Uppgifter som samlas in är bl.a. klientens identifikationsuppgifter, ålder, kön, hemkommun och vårdtid samt uppgifter om varifrån klienten kommit och vart klienten åkt efter utskrivningen. Uppgifterna lämnas in av serviceproducenten.

Nyckelord

boendeservice, institutionsvård, social service, socialvård, service för personer med utvecklingsstörning, personer med utvecklingsstörning, serviceboende, missbrukarvård, handikappade, funktionshindrade, person med funktionshinder, ålderdomshem, äldre, äldreomsorg, personer med psykiska problem, vårdanmälningsregister

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/shlaitasup/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021