Sjukvårdsersättningar

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/shokorv/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Alla som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdskostnader som kan ersättas är kostnaderna för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, kostnaderna för sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt kostnaderna för resor som gjorts på grund av sjukdom. Hälso- och sjukvårdstjänster inom öppenvården är privatläkar-, privattandläkar- och munhygienisttjänster samt läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och behandling på privata undersöknings- och vårdinrättningar. Statistiken över sjukvårdsersättningar används för att följa upp läkemedelskostnadsutvecklingen samt för att beskriva i vilken omfattning privata sjukvårdstjänster inom öppenvården anlitas.

Nyckelord

socialskydd, sjukvård, läkemedelsersättningar, sjukfrekvens, sjukförsäkring, sjukvårdsersättningar, resor

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/shokorv/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021