Antalet svin

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/siklkm/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Antalet svin statistikförs två gånger om året och statistiken innehåller uppgifter om svinens antal enligt djurklass den 1 april och den 1 december enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna kan också fås med en annan områdesindelning och enligt besättningsstorlek. Uppgifterna baserar sig på lantbruksundersökningen och lantbruksregistret.

Nyckelord

lantbruk, husdjur, svin

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/siklkm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 03.03.2010