Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/smat/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.

Uppgiftsinnehåll

Inrikesresor klassificeras som fritidsresor under vilka man använt avgiftsbelagd inkvartering, som fritidsresor med gratis inkvartering samt tjänste- och konferensresor.

Utrikesresorna indelas i fritidsresor under vilka övernattningar skett i destinationslandet, kryssningar, dagsresor samt tjänste- och konferensresor.

Övriga egenskaper som beskriver resorna är resans destinationskommun eller destinationsland, resans längd, månad då resan börjat och slutat, färdmedel, inkvarteringsform och researrangemang. Dessutom samlas uppgifter in om resekostnader och om aktiviteter som utövats på finländarnas fritidsresor i hemlandet.

Demografiska och socioekonomiska bakgrundsuppgifter om de personer som varit på resorna finns att tillgå (kön, ålder, utbildning, språk, bostadslandskap, hushållets bruttoinkomster, hushållets storlek och antalet barn).

Uppgifter på individnivå är sekretessbelagda enligt statistiklagen (280/2004, 12 §).

Klassificeringar

Kommunindelningen samt en tresiffrig statskod.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En urvalsbaserad, datorstödd telefonintervjuundersökning. Under åren 1991–1995 gjordes intervjuerna tre gånger om året, åren 1996–1999 kvartalsvis och fr.o.m. år 2000 månatligen. Urvalen tas ut ur det centrala befolkningsregistret genom systematisk sampling. Populationen omfattade i början 15–74-åringar som var fast bosatta i Finland, men år 2012 utvidgades populationen till att omfatta 15–84-åringar. Urvalets storlek var 2 200 personer varje månad till dess att urvalet år 2012 utvidgades till att omfatta 2 350 personer. Urvalet är ett gemensamt urval med konsumentbarometern.

Det görs årligen en s.k. årsundersökning med vilken man samlar in uppgifter om finländare som gjort resor. Före år 2012 var undersökningen ett tillägg till arbetskraftsundersökningen, men i samband med att populationen utvidgades blev den en del av månadsundersökningen om resande i december.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Var fjärde månad, årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De uppgifter som publiceras var fjärde månad utkommer inom 4-7 veckor från utgången av referensperioden.

Årspublikationen utkommer inom 1-4 månader från utgången av statistikåret.

Tidsserie

Tidsserierna börjar från år 1991, datainnehållet har utvidgats under åren 1995–1997. Fr.o.m. år 2000 är siffrorna inte längre helt jämförbara med tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden. Det har skett ändringar i datainsamlingen också under åren 2010 och 2012. Mera information om ändringen år 2012 finns i ändringsmeddelandet (http://www.stat.fi/til/smat/smat_2012-02-03_uut_001_sv.html).

Nyckelord

fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/smat/yht_sv.html


Senast uppdaterad 31.01.2019