Militärunderstöd

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sotav/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Syftet med militärunderstödet är att trygga försörjningen för värnpliktiga eller kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- och civiltjänstgöringen. Statistiken över militärunderstödet beskriver det militärunderstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av militärunderstöd och de personer som omfattas av understödet samt om de utbetalda beloppen.

Nyckelord

socialskydd, militärunderstöd, bostadsbidrag, värnpliktiga, beväringar, civiltjänstgörare

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sotav/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2021