Slakteristatistik

Producent: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/teurt/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Slakteristatistiken är en månadsstatistik som beskriver utvecklingen inom produktionen av nöt-, svin-, får-, get, häst- och fjäderfäkött och producentpriserna på kött. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna med en statistikblankett och på nötkreatursregistret.

Nyckelord

lantbruk, slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, griskött, fårkött, fjäderfäkött, kycklingkött, kalkonkött, producentpriser

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/teurt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 14.09.2011