Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/thammh/
Aihealue: Terveys
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja terveydenhuollon laillistetuista ja nimikesuojatuista ammattihenkilöistä. Laissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/94, A 564/94) määritellään ne ammattiryhmät, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) laillistaa tai rekisteröi nimikesuojattuna ammattihenkilönä ja vuosittaiset tilastot perustuvat TEOn rekisterin tilanteeseen 31.12. Rekisterissä on mm. ammatinharjoittamisoikeuden mukainen ammatti/ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja erikoistutkinto sekä sukupuoli, ikä ja asuinkunta

Asiasanat

terveydenhuoltohenkilöstö, hoitohenkilöstö, ammatit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/thammh/yht.html


Päivitetty 17.09.2020