Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tkker/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver den finansiering för forskning och utveckling som anvisats i statsbudgeten. Dessutom granskas årsvisa förändringar i FoU-finansieringen. Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik. Materialet sammanställs i samarbete mellan ett nät av sakkunniga inom de olika förvaltningsområdena.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om statens forsknings- och utvecklingsfinansiering efter förvaltningsområde (ministerium) och finansierande organisation samt efter forskningens samhällspolitiska mål.

Klassificeringar

I statistiken används klassificering enligt målkategori.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in från budgetpropositionerna och med hjälp av blankettenkäter som skickas direkt från ministerierna och från de finansierande organisationerna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen (från år 2003).

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras omkring två månader från statistikårets början. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1995. Förändringar i definitioner och beräkningsgrunder påverkar tidsseriens jämförbarhet.

Nyckelord

forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, högskolor, informationssamhälle, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, produktutveckling, Statsekonomi, universitet, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tkker/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.08.2017